Läsvärt

 

 

 

Kulturutredningens avhoppade sekreterare David Karlsson har samlat många tankar och författat boken “En kulturutredning, pengar, konst och politik“. Boken är väl värd att läsa, dels för att det är en reflekterande vandring i Europeisk kulturpolitisk historia men även för att den väcker många tankar framåt.

Ur ett CrowdCulture perspektiv är det mycket intressant läsning. En av författarens slutsatser i boken är att vi behöver flera kompletterande system eller logiker för att finansiera kulturen. Vikten av mångfald av system är något vi skriver under på då vi är övertygade om att mångfald i system ger mångfald i uttryck. Om vi fortsätter att bara förlita oss på experter som idag svarar för i stort sätt alla beslut över de gemensamma resurserna kommer vi inte att kunna möta samhällets behov.

En av de mest grundläggande frågorna i boken är “Varför behövs det en kulturpolitik?”. Frågan besvarar kanske sig själv så länge som vi har en idé om genomföra rendistribution av gemensamma resurser, Kultur ses ofta  som våra vardagliga handlingar och politiken kan ses som konflikten om hur dessa medel ska allokeras. Frågan blir extra relevant   då beslutsnivån för kulturpengar kommer att ändras i vårt land. Fram till 2015 kommer det ske ett skifte i många stora beslut från statlig till regional nivå. Resultatet av förändringen kan nog bli väldigt bra men många demokratiska utmaningar kommer att segla upp till ytan. Författaren lyfter bland annat fram principen om armlängds avstånd mellan kultur och politik. Principen handlar om att politiken inte ska äga de kulturella uttrycken och därmed många av människans beteenden. Ett sådan förhållningssätt kanske fungerar i auktoritära stater. Här tror vi CrowdCulture kan komma in som ett bra stöd med tanken att ett närsamhälle självt vet bättre var resurser ska ska investeras för att göra störst nytta men att dessa lokala initiativ samtidigt mår bra av att spegla sig i något större och få stimulans från andra grupper.

 
Published

Region Blekinge – ett kulturlandskap med samverkanspotential

 

På uppdrag av Region Bleking har vi under våren skrivit utredningen Nära Kustband –Dagens och framtidens samverkansarbete på kultur- och fritidsområdet i Blekinge.Primära frågeställningar som rapporten kretsar kring rör främst hur regionen skall förhålla sig till den nya kulturutredningens ökade krav på samverkan såväl inom regionen som mer länsöverskridande.

 
Published

Crowdculture och konferensdeltagande

 

 

Alfatestet av Crowd Culture har nu avslutats och utvärderas. Vi vill tacka alla de som varit med och som kommit med vänliga, kritiska och konstruktiva tankar. Det viktigaste som framkommit är att det redan nu känns spännande och motiverande att använda denna nya finansieringslogik. För den som vill veta mer kommer det finnas många chanser under hösten. Du kan redan nu anmäla dig till beta-testet som startar i början av oktober.

Om du är mer intresserad av hur finansieringslogiken kan implementeras som en del av den kommunala eller regionala kulturfinansieringsportföljen så rekommenderar vi SKLs årliga kulturkonferens där vi kommer göra en föreläsning/workshop.

Om du är en mer akademiskt lagd kosmopolit kanske the 3rd Free Culture Research Conference” i Berlin den 8-9 oktober passar bättre. Genom projektet Crowd Culture har vi blivit inbjuda som en av föreläsarna till konferensen som är ett gemensamt initiativ mellan The National University of Singapore, London School of Economics, Harvard University och Free University of Berlin och ska fungera som en mötesplats för de tankekrafter som kretsar kring nya struktrer kring kulturellt och konstnärligt skapande. Vårt bidrag kommer fokusera på hybrid kulturfinansiering och vissa metodologiska utmaningar detta medför samt insitamentssystem för kollaborativa skapelseprocesser. Vi hoppas att konferensen innebär många kritiska och konstruktiva tankar till vårt initiativ och återkommer med en reflektion från konferensen.

 

Published