Nya mötesformer i Sveriges kommuner

 

Fabel tecknar ramavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med konsultföretaget Metamatrix. Under två år ska Fabel stödja SKL med nytänkande innehåll till deras konferenser och möten. Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.

– Vi är övertygade att vi som liten aktör kan erbjuda Sveriges kommuner och landsting större flexibilitet och fler nya idéer än många av våra konkurrenter. Att pröva nya metoder och tillvägagångssätt på möten och konferenser betalar sig bra genom att kreativiteten ökar och fler perspektiv kan belysas, menar Max Valentin, VD för Fabel Kommunikation.

Metamatrix är ett konsultföretag som erbjuder kompetens inom verksamhetsutveckling, informationsarkitektur och systemutveckling.

Läs mer om Metamatrix…

Läs mer om Sveriges kommuner och landsting…

 

 

Published

Fabel deltar i Kulturutredningen

 

Fabel har inbjudits att delta i Regeringens kulturutredning. Utredningen har bland annat fått i uppdrag att diskutera statens kulturpolitiska uppgift och hur man bäst investerar offentliga medel för att få till stånd ett livskraftigt och dynamiskt kulturliv.

– Som näringslivsföreträdare har Fabel möjlighet att betrakta kultursfären från ett annat håll än många andra kulturaktörer. För mig är den mest centrala frågan att skapa möten mellan företag och kultur som kan leda till ömsesidiga vinster, säger Max Valentin, VD för Fabel Kommunikation.

– Kultursektorn i Europa är dubbelt så stor som hela den europeiska bilindustrin. Den kreativa verksamheten är en tillväxtbransch och en viktig förutsättning för långsiktig innovationskraft, fortsätter Max.

Kulturutredningen leds av Eva Swartz och Keith Wijkander och skall presentera resultatet av sitt arbete i slutet av 2008.

 

 

Published