Lösningar på kniviga problem

Digitalt & fysiskt

Vi hjälper organisationer att nå och engagera sina målgrupper genom att designa och producera lösningar för konstruktivt deltagande. Produktionerna möjliggör aktivt lärande, attitydförändring och förståelse. Olika syften kräver olika lösningar och metoder: utställningar, spel eller webb, Fabel låter alltid syftet föregå medievalet.

Delaktighet

Vi tror att nya idéer och innovation skapas genom relationer och möten snarare än att sitta och klura på sin egen kammare.

Vi har stor erfarenhet av att ta fram specifika format och workshops för att dyka ner i både svåra, roliga och utmanade frågeställningar. 

Nyfiket

Teknik och metodutvecklingen står aldrig stilla. Vi sätter en ära i att följa med i utvecklingen och inte leva på gamla meriter.

Kan det finnas något bortom nästa hörn? Låt oss utforska det!