Utställning i Shanghai

Tillsammans med den Londonbaserade mediakonstnären Yolanda de los Bueis har Max blivit inbjuden till Zendai MoMA i Shanghai för att göra en utställningsproduktion. Utställningen sker inom ramverket för “The Trans-Racial Institute”.

 

Published

Informationsmaterial – Don’t drink and drive

 

Fabel har fått i uppdrag att producera ett informationsmaterial för som kommer at erbjudas körskolorna. Från och med nästa år ingår alkohol, droger och trötthet som obligatoriska delar i körkortsprovet och kompletterande material behövs. Fabel konstruerar ett material som aspiranterna till körlicensen kan genomgå innan makten ger dem licensen.

 

 

Published