Region Blekinge – ett kulturlandskap med samverkanspotential

 

På uppdrag av Region Bleking har vi under våren skrivit utredningen Nära Kustband –Dagens och framtidens samverkansarbete på kultur- och fritidsområdet i Blekinge.Primära frågeställningar som rapporten kretsar kring rör främst hur regionen skall förhålla sig till den nya kulturutredningens ökade krav på samverkan såväl inom regionen som mer länsöverskridande.