Som man frågar får man svar

 

Hur vet man vad folk tycker i en fråga? Det finns så många fallgropar att trilla i på vägen mot en strategisk analys av behov. Att avsändarens vilja skiner igenom och svaren blir styrda. Att individer inte har möjlighet att delta i att lämna sin åsikt och underlaget blir missvisande. Att det inte finns möjligt att fördjupa diskussionen.

För att försöka komma runt tidigare nämnda och liknade problem har Fabel skapat SMS-debatt och insamlingsmetoden mycel för att formulera frågeställningar och samla in relevant data. På uppdrag av Landstinget i Gävleborg genomför Fabel metoden vilket resulterar i en kampanj om kultur på webben och i kollektivtrafiken under våren 2011.

Vi kommer lägga upp en länk till kampanjen och mer om insamlingen då den är lanserad under april månad.

 

 

Published

Vill vi ha ett bättre företagsklimat?

För att komplettera Svenskt Näringslivs index över Svenska kommuners företagsklimat har Fabel tagit fram ett koncept med syfte att stimulera dialogen mellan företagare och kommunen. Upplägget blandar ett flertal metoder för att skapa en kvalitativ dialog baserad på fakta och ömsesidig förståelse mellan de inblandade parterna. Specialskrivna teaterscener om ämnen som upphandling, kompetensförsörjning, nyföretagande och kommunal konkurrens, blandas med statistik och vardagsnära lokala case. Det halvdagslånga genomförandet avslutas med ett brädspel designat för att visualisera vilka samarbeten som behövs genomföras för att det önskade företagsklimatet ska bli verklighet. Först ut är Eda kommun i Värmland.