Crowdculture och konferensdeltagande

 

 

Alfatestet av Crowd Culture har nu avslutats och utvärderas. Vi vill tacka alla de som varit med och som kommit med vänliga, kritiska och konstruktiva tankar. Det viktigaste som framkommit är att det redan nu känns spännande och motiverande att använda denna nya finansieringslogik. För den som vill veta mer kommer det finnas många chanser under hösten. Du kan redan nu anmäla dig till beta-testet som startar i början av oktober.

Om du är mer intresserad av hur finansieringslogiken kan implementeras som en del av den kommunala eller regionala kulturfinansieringsportföljen så rekommenderar vi SKLs årliga kulturkonferens där vi kommer göra en föreläsning/workshop.

Om du är en mer akademiskt lagd kosmopolit kanske the 3rd Free Culture Research Conference” i Berlin den 8-9 oktober passar bättre. Genom projektet Crowd Culture har vi blivit inbjuda som en av föreläsarna till konferensen som är ett gemensamt initiativ mellan The National University of Singapore, London School of Economics, Harvard University och Free University of Berlin och ska fungera som en mötesplats för de tankekrafter som kretsar kring nya struktrer kring kulturellt och konstnärligt skapande. Vårt bidrag kommer fokusera på hybrid kulturfinansiering och vissa metodologiska utmaningar detta medför samt insitamentssystem för kollaborativa skapelseprocesser. Vi hoppas att konferensen innebär många kritiska och konstruktiva tankar till vårt initiativ och återkommer med en reflektion från konferensen.