Prisbelönta för konst och teknikmöte

 

Så här skiver Stiftelsen till Bjarne-Nyqvists minne om Fabels projekt kring Internet gränssnitt för det offentliga rummet.

2008 års stipendiater blev Max Valentin och Tobias Mattsson för idén att genom kommunicerande skulpturer etablera ett fysiskt gränssnitt och skapa förutsättningar för kommunikation via offentliga platser. Syftet med projektet är att i ett föränderligt Europa visualisera och ge förutsättningar för den offentliga debatten om framtidens samhälle. Detta realiseras genom en ny kombination av offentlig konst och IT.

De kommunicerande skulpturerna är tänkta att i första hand placeras ut i olika delar av Europa och utgör därmed terminaler för inmatning av människors åsikter, samtidigt som de agerar projektorer för de meddelanden som matats in i en annan del av världen.

Stipendiet utdelades vid en ceremoni på Djurgården i Stockholm den 12 juni. Stipendieutdelare var Dan Wolgers.

Så här skriver Hallandsposten om projektet och priset.

 

 

Published

Deltagande metoder i Colombia

 

I ett samarbetsprojekt med bland annat Nueva Arco Iris en stark Colombiansk NGO engagerad i flyktingfrågor och ett antal jobbar Fabel med att använda konstnärliga och deltagande arbetsmetoder och processer för attitydpåverkan och social förändring i Colombia.

För oss på Fabel är det intressant att se om de metoder vi utvecklat i Sverige för kommuner, myndigheter med flera är applicerbara i en verklighet som skiljer sig markant från den Svenska tryggheten.

Projektets första fas genomförs sommaren 2008 i Bogota och Bucaramanga. I denna fas utvärderas olika deltagande processer. En storskalig användning av de nya metoderna i fem regioner är planerad till 2009 efter att ett pedagogiskt material utvecklats och kvalitetssäkrats av parterna i projektet.

 

 

Published