Som man frågar får man svar

 

Hur vet man vad folk tycker i en fråga? Det finns så många fallgropar att trilla i på vägen mot en strategisk analys av behov. Att avsändarens vilja skiner igenom och svaren blir styrda. Att individer inte har möjlighet att delta i att lämna sin åsikt och underlaget blir missvisande. Att det inte finns möjligt att fördjupa diskussionen.

För att försöka komma runt tidigare nämnda och liknade problem har Fabel skapat SMS-debatt och insamlingsmetoden mycel för att formulera frågeställningar och samla in relevant data. På uppdrag av Landstinget i Gävleborg genomför Fabel metoden vilket resulterar i en kampanj om kultur på webben och i kollektivtrafiken under våren 2011.

Vi kommer lägga upp en länk till kampanjen och mer om insamlingen då den är lanserad under april månad.