Fabel deltar i Kulturutredningen

 

Fabel har inbjudits att delta i Regeringens kulturutredning. Utredningen har bland annat fått i uppdrag att diskutera statens kulturpolitiska uppgift och hur man bäst investerar offentliga medel för att få till stånd ett livskraftigt och dynamiskt kulturliv.

– Som näringslivsföreträdare har Fabel möjlighet att betrakta kultursfären från ett annat håll än många andra kulturaktörer. För mig är den mest centrala frågan att skapa möten mellan företag och kultur som kan leda till ömsesidiga vinster, säger Max Valentin, VD för Fabel Kommunikation.

– Kultursektorn i Europa är dubbelt så stor som hela den europeiska bilindustrin. Den kreativa verksamheten är en tillväxtbransch och en viktig förutsättning för långsiktig innovationskraft, fortsätter Max.

Kulturutredningen leds av Eva Swartz och Keith Wijkander och skall presentera resultatet av sitt arbete i slutet av 2008.