Utställning i Shanghai

Tillsammans med den Londonbaserade mediakonstnären Yolanda de los Bueis har Max blivit inbjuden till Zendai MoMA i Shanghai för att göra en utställningsproduktion. Utställningen sker inom ramverket för “The Trans-Racial Institute”.