Deltagande metoder i Colombia

 

I ett samarbetsprojekt med bland annat Nueva Arco Iris en stark Colombiansk NGO engagerad i flyktingfrågor och ett antal jobbar Fabel med att använda konstnärliga och deltagande arbetsmetoder och processer för attitydpåverkan och social förändring i Colombia.

För oss på Fabel är det intressant att se om de metoder vi utvecklat i Sverige för kommuner, myndigheter med flera är applicerbara i en verklighet som skiljer sig markant från den Svenska tryggheten.

Projektets första fas genomförs sommaren 2008 i Bogota och Bucaramanga. I denna fas utvärderas olika deltagande processer. En storskalig användning av de nya metoderna i fem regioner är planerad till 2009 efter att ett pedagogiskt material utvecklats och kvalitetssäkrats av parterna i projektet.