Annika först i mål!

Idag har vi glädjen att se hur det första projektet har nått full finansiering! Annika Olofsdotter Bergström och hennes projekt till Home Sweet Home har varit bra på att engagera användarna.

Stort tack till alla som bidragit för att möjliggöra en fortsättning på detta spännnade projekt!

Uppdatering 2013 Hör Annika i SvTs Kobra om forskning kring spel.

Workshop i Malmö

 

 

 

 

 

@Konst, kultur och kommunikation (K3)Malmö

Workshopen består av två delar, en inledande föreläsning följt av ett antal workshopmoment, att likna vid gamla tiders redskapsgymnatsik.

Föreläsningen ger en utblick i ett arbetsfält där kulturskaparen använder sitt nätverks tillit och engagemang i kollektiva produktionsprocesser. Vi ger ett par konkreta exempel på utvecklingen, för att till sist landa i projektet  Crowdculture.se, ett nyligen lanserat svenskt initiativ som syftar till att fördela kulturpolitiskt stöd  genom upprättandet av en hyrbidekonomi mellan privata och kommuala medel som i bästa fall sätter makten i medborgarnas händer.

Det efterföljande workshopmomenten görs i fem stationer där deltagarna får fördjupa sig i och utveckla olika perspektiv på crowdsourcing som arbetsmetod. Vi bearbetar begrepp i omvandling, vilka projektegenskaper som sätts i centrum i ett nätverksbaserat produktionlandskap och lär känna olika karaktärers farhågor och förhoppningar i relation till den utvecklingen.

Workshopen leds av Molly Ränge, projektledare på Fabel Kommunikation som utvecklat konceptet för Crowdculture, samt Gabriel Widing medförfattare till Deltagarkultur och medlem i Interacting Arts.

Ta gärna med dig bärbar dator!

Du kan förbereda dig genom att kika in på www.crowdculture.se och registerar ett (gratis) medlemskap.

Begränsat antal platser, hör av dig om du vill vara med.
Molly Ränge, molly@fabel.se
Gabriel Widing, editor@interactingarts.org

Suomi – Ruotsi, puhelu/samtal

Under förra veckan besökte vi Demos Helsinki för att presentera Crowdculture.

“Our vision is essentially people-centric. We believe that all change starts with an individual and emerges from our communities. Central themes of our research are well-being, democracy and citizen participation, future cities and low-carbon society.”

Målsättningen med mötet var att få spontan feed back från tänkare vi har stor respekt för. Därtill att inhämta kunskap kring hur det finska systemet fungerar och titta på eventuella samarbetsmöjligheter i framtiden.

Vi är glada och inspirerade efter mötet och ser fram emot att samtala vidare med dessa spännande personer, konceptutvecklare och världsförbättrare.

Hur skulle det kulturella finansieringsstödet se ut om det skapades idag?

Svaret blev Crowdculture, ett digital system för microfinansiering av kulturella produktioner.  Och flera med oss tycker idén är spännande! Under  2010 utvecklar vi därför en betaversion inspirerad av crowd sourcing och microfinansiering anpassat för att matcha svenska/nordiska förutsättingar. Projektet har fått initialt stöd av Stockholms Stads fond Innovativ Kultur.

Vill du bli involverad i projektet och vara med i utvecklingen under 2010?Kontakta oss!

Meetup #2 – Saffran

Fredagens möte kring konceptets design och upplägg var mycket givande för oss i projektgruppen. En erfaren panel med bredd närvarade, Lena Hammergren (forskare Stockholms Universitet), Bogdan Szyber (konstnär), Jannike Grut (teaterentreprenör) och Annica Sigfridsson (producent för Bounce) bidrog med mycket intressanta input.
Vi anser att genom genomlysningen av idéen och med de förbättringsförslag som har inkommit är vi nu redo att skrida till en första konkret handling och bygga ett system för test. Ambitionen är att sidan för att använda systemet ska vara uppe i april.
Vill du vara med och testa så anmäl dig här på sidan.
Analys av kriterier för att Crowd culture ska kännas som ett “Fair game” för producenter och deltagare att vara med i.
Med på mötet var Anders Jacobson från Melo och Johan från Produkt, Rikarad Borgegård från Teater Giliotin och Sara Fonseca från Triambulo Ikebana.