Crowden och museet

 Under hösten 2016 arrangerar vi en fortbildningsverksamhet för ett par museer tillsammans med Riksutställningar. Under en av träffarna bjöd vi in några vi tycker visar vägen kring både crowdsourcing och crowdfunding. Vi filmade några av föredragen och här är två av dem.

Internetmuseum, den nyaste medlemmen i Sveriges Museer jobbar med att dokumentera samtidshistoria, de har inga fysiska lokaler utan har bara digitala utställnignar.

Kalmar Länsmuseums arkeologiska avdelning har i verksamheten man presenterar jobbat med en bronsåldersutgrävning Sandby Borg som finns ca 40 cm under jord på södra Öland. I samband med denna har man gjort en av de mest framgångsrika crowdfundingkampanjerna någonsin då man drog in över 500 tkr från publiken.

På bilden uppe till vänster ses en av medarbetarna i Sandby Borgsutgrävningen arkeologihunden Fabel.

 Spänvidden mellan dessa två verksamheter är på ett visst sätt enorm men på ett annat väldigt liten. Museerna arbetar i väldigt olika fält men båda verksamheterna jobbar digitaliserat och  tillsammans med sin publik för att höja kvalitén i sin verksamhet. Båda verksamheterna jobbar också mycket aktivt med sitt berättande men på like olika sätt. I Sandby Borg fallet finns en tydlig dramaturgi, det finns en hemlighet under jorden och du kan bli del i att täcka av historiens mysterier. Alla som sett Indiana Jones förstår lockelsen i den berättelsen. Internetmuseum däremot lutar sig mot en publik som själva vill skriva in sig i historien och berätta om sin roll i svenska internets framväxt, en helt annan typ av utmaning.

Ingen bryr sig om din dröm – de sex vanligaste crowdfunding-missarna

Jag har ägnat mig åt crowdfunding de senaste fem åren. Jag började för att jag störde mig mycket på att vissa projekt som jag tyckte var dåliga fick massor av offentliga bidrag, medan bra projekt inte fick något alls. Samtidigt tyckte jag att det var konstigt att man skulle övertyga kapitalförvaltare att investera i produkter till konsumenter, istället för att direkt lägga tiden på dialog med sina slutkonsumenter och publik.

Sedan jag började har branschen formligen exploderat och allt fler får upp ögonen för möjligheterna internet ger småföretagare och kreativa människor.

Ett exempel i mängden var när bloggen Tech.eu listade de 50 hetaste hårdvaru-startupsen i Europa 2014.  Av topp 10 av räknade jag till att 7 bolagen hade använt sig av crowdfunding som metod för att komma i kontakt med sina första kunder. Metoden bevisar att den blir allt viktigare.

Det är många som inte fattar folkfinansiering/crowdfunding och gör stora misstag. Det finns vissa saker jag ser om och om igen vilket är lätt att ta hänsyn till. Här är de sex vanligaste missförstånden:

1) Crowdfunding kan finansiera min dröm!

Nej. Finansiärerna av en kampanj är inte intresserad av att finansiera kampanjskaparens dröm, de är intresserade att realisera sina egna drömmar genom att bygga en relation till kampanjen. Berättar man bara om drömmen utan involvera den potentiella kunden eller publiken kommer det inte lyckas.

2) Kampanjen sprider sig själv, för på Internet når saker ut.

Vi bor alla i filterbubblor som är svåra att nå igenom.  Man måste, precis som med vanlig reklam och PR skapa nyheter som gör att det finns anledning för folk att dela kampanjen.

3) Crowdfunding är digitalt.

Crowdfunding är ett socialt fenomen som blir bra i en blandning av fysiskt och digitalt arbete tillsammans. Du måste sälja en produkt ”som vanligt” när du crowfundar, genom att sälja till människor du känner och träffar.

4) Allt går att crowdfunda.

Folk förhandskonsumerar oftast saker de inte kan köpa i en affär eller e-shop. Kampanjen behöver väcka nyfikenhet och vara underhållande för att ge produkten eller tjänsten ett sammanhang.

5) Det är bara förhandssälj av själva produkten som är viktigt.

Kampanjmakare missar ofta att många kringsaker kan vara lika lockande som själva produkten. Belöningarna i kampanjen är platsen att freestyla med sin kreativa affärutvecklingstalang och sitt varumärkesarbete.

6) En snygg kampanjvideo är avgörande.

Många lägger mest tid på tekniken – att det ska se ”proffsigt” ut  – snarare än på berättelsen när man gör sin pitchvideo. Det är berättelsens underhållningsvärde och hur den lyckas skapa en nyfikenhet att veta mer som behövs. Det är något som kan göras med en smartphone.

 

Kom ihåg: Ingen vill förverkliga din dröm, folk vill vara en del av crowden som förverkligar sina drömmar och förstärker sin identitet, det är därför det kallas crowdfunding.

Den digitala folkrörelsen

Det beskrivs ofta hur teknikens utvecklingssteg (förenkling) går hand i hand med ett breddat användande. Det var så när ångbåten tog över från segelfartygen och likande precesser sker i riktning mot digitalt. Idag har lika stor andel av folket smartphones som det var personer som hade tillgång till internet år 2000 och idag har 90% någon form av internettillgång. Det digitala skiljer sig inte längre från det traditionella det är snarare ett gränssnitt till verkligheten, din bank, butiker och civilt engagemang allt kan hanteras digitalt. Vad betyder det då för våra offentliga institutioner att vi på ett resurseffektivt sätt kan organisaera många människors ideella arbetsinsatser, pengar och tankekraft? Om detta handlar en skrift Max skrivit för SKL.

[scribd id=190433704 key=key-4zsqbqo106zlz9i17on mode=list]

Strategival vid crowdfundingkampanjer

När du gör en crowdfundingkampanj kan du ha många olika mål. Du kan ha målet att validera en produkt eller en tjänst, finns det en efterfrågan? Då passar förhandsförsäljning men har du sociala mål kan donationer passa bättre. Beroende på metodval kommer du att tilltala olika målgrupper och personerna som involverar sig kommer ha olika drivkrafter. 

Presentationen går igenom drivkrafterna som väcks till liv beroende på vilken metod du väljer. 

 

[scribd id=176366340 key=key-yhwrl2oy8dli0157i29 mode=list]

 

Fabel at the Frankfurt Book Fair

In a few weeks I’ll give a talk at the Frankfurt Book Fair, in conjunction with this, I gave an interview about crowdfunding and its relation to the book industry.

Citizens can be part of the processes that create the cultural landscape”

Max Valentin is founder and CEO of the Swedish crowd funding platform Crowdculture headquartered in Stockholm. Crowdculture is a hybrid platform with a unique business model: It connects crowd funding project with investors and thus leverages higher budgets for worthy cultural causes.

Mr. Valentin, how important will crowd funding be for cultural projects in the near future?

Local fund raising campaigns, pre-sales, lending money to each other and selling stakes in projects is something we have done for a long time. Crowd funding is about these actions but using the efficiency and reach the internet provides us with. But at the same time as old behaviors move on-line new possibilities are also emerging, one of these things is the potential involvement by the audience in different creative processes. I believe that something like crowd funding, though the words might change, will be hugely impacting the cultural industries over the years to come. This is a method to do risk-management on consumer products and services and connect them to both social and geographic data.

Will crowd funding change the book industry?

Max Valentin is CEO of Crowdculture

Any ecosystem reacts on external change, a higher degree of oxygen gives space for new spices and higher temperature affects who survives. The internet as idea and now the convergence of social media and community funding (web 3.0) can be seen as external factor to an industry. This will most definitely effect the industry and give space for new actors and change the composition. I think that we in a way can see the patterns in the music industry where both production, marketing and distribution have changed a lot due to digital distribution and the publishing industry experiences something similar. Crowd funding is a new element in this process. Some use it as a verification if a band or an author is ready for a label, that is a cheap way to do risk management. I believe crowd funding can be seen as a part of other parallel changes. There are many different tools and ideas that support development of certain types. When I read a book in a Kindle the text has a community commenting and expanding the text, same thing happens in the comment fields of magazines. Crowd funding is the logic way of connecting transactions to these creations. But saying this I view crowd funding as something broader than only presales. For those who are curious you should look at Flattr.

Does it require a certain type of author to be successful with projects pitched on a crowd funding platform? 

Generally speaking I would say no. A strong story penetrates any medium. But from what I can see there are two types of strategies that seams to be working well. Social trust plus network reach is one. To fulfill this formula you are really not only one author but two or more. One example of successfully applying this strategy is the  Double Fine campaign on Kickstarter. The other strategy is remixing popular content. In a way taping in to a niche interest, a conference for Bronies for example (adult fans of the subversive cult around the children’s TV series “My Little Pony”, editorial annotation).

What motivates you personally to be active in the crowdfunding business?

What distinguishes Crowdculture from its competitors on the crowdfunding market?

I would like to answer these two questions together. The system we have built is not a straight forward crowd funding platfom. It is a hybrid economical model where we combine crowd sourcing of investment decisions with crowd funding. That means public and private funds will under certain constrains they themselves set up co-invest in projects that citizens invest in. The upside for the project owner and the individual investor is that they get a leverage on their money. But what motivates me to work in this business is on the investor side. It is the potential of democratizing who gets part of the public cultural budget. I am very motivated by the transparency this model gives to the public investments and that our high educated citizens can be part of the processes that create the cultural landscape where they live.

What is your USP, the core of your product?

To help cultural funds to invest in the projects that are of highest interest for the community.

Which areas of you business model could be outsourced or organized as a joint venture?

The concept is based upon joint ventures, collaboration is in the core. We have designed an economical distribution mechanism that cuts cost in verification of what project is most relevant to invest in. Realizing this as we are doing in Sweden is based upon broad collaborative structures. But the model is scalable and anyone who is interested in using it can contact us and integrate the model through apps and turn their own site into a hybridized crowd funding platform.

The hybrid crowd funding platform Crowdculture

How important is international collaboration for you and your company?

I would say that international is not very important at all. Crowd funding is probably not very linked to the conception of a national state with a national cultural policy, it is more operational. But the distribution of the creators’ content to new audiences is of course very important. To make this happen it is of high interest to connect to those in the existing offline who already do intercultural work, export of cultural goods and services. To these organizations I believe crowd funding can become an important tool.

Where do you see crowd funding and Crowdculture in five years?

The implementation and stabilization of new business models seem to take a long time. I think we soon will see this phenomenon reach mass-market. One thing we will see is the consolidation of the market. Right now there is a typical gold rush mentality. Platforms with different brands are set up, most based upon the same business model. This is a very simple model, 5-10% share of the transactions done. Most platforms are under-capitalized and will disappear quickly. But then also there are many complementary tools entering the market. These are simple and cheap mobile transactions and secure protocols. These trends will push the emerging crowd funding industry to a much more distributed format.

Max Valentin is a  speaker  at the All Media Conference StoryDrive (11th and 12th October, 2012, Frankfurt bookfair)

Första nordiska creative commons festivalen för film

30 augusti öppnar The Nordic Creative Commons Film Festival 2013, den första nordiska festivalen för film under öppen licens. “Good films is best seen together” är slagordet för festivalen som bjuder in alla att delta. Utvalda CC-licensierade filmer från hela världen kommer visas runt om i Norden från 30 aug – 8 sept. Festivalkonceptet bygger på deltagande och transparens där publiken är de officiella arrangörerna. Vem som helst med en publik på 5 personer och utrustning att visa film kan bli en arrangör. Privatpersoners hem och samlingslokaler blir tillfälliga biografer. På festivalens officiella mötesplatser visas utvalda filmer tillsammans med samtal och seminarier. Vill du redan nu veta mer om vad creative commons är så kan du titta på denna introduktionsvideo. Till sommaren öppnar festivalens webbplats för att organisera visningar, ungefär som air b’n’b fast för filmvisningar. Du kan följa utvecklingen via Facebooksidan och twitter #nccff. Creative commons firade precis 10 år och nu under 2013 kommer många bra filmer att släppas. Premiärer att se fram emot är bland annat TPB AFK, dokumentären om the Priate Bay och The Cosmonaut som fick in €400.000 via crowdfunding. Det är dags för ett event som sammanför filmare, remixare, publik och filmbranschen till en inspirerande festival och debatt om framtidens upphovsrätt, nya distributionsvägar och öppna källor för skapande, omtolkning och produktion av film. 

Har du gjort en CC-film? 
Festivalen tar emot bidrag som kan väljas ut till festivalens officiella visningar. Bidragen är också med och tävlar om publikens pris och en jury kommer lyfta fram filmer av särskilt hög kvalité som kommer att spridas till en bredare publik. Genres i festivalen kommer vara:

 • Långfilm (mer än 60 minuter)
 • Kortfilm (under 59 minuter)
 • Dokumentär
 • Övrigt (exempelvis musikvideos, konstfilm, experimentell)

Alla teman är välkomna och deadline är 30:e juni 2013. Reglerna är enkla:

 • Filmerna måste vara lisencierade under CC, valfria attribut
 • Ha engelsk undertext

Maila fölajnde information till info(a)nordicfilmfestival.cc:

 • Titel
 • Kontaktperson
 • Produktionsår
 • Längd
 • Produktionsland/länder
 • Genre
 •  Synopsis
 • Länk till filmen
 • Minst en stillbild.

Videoinspiration

När jag går in på Kickstarters sajt blir jag väldigt imponerad av filmerna som projektägarna har gjort om sina projekt. Ofta är de välproducerade och med god kvalitet, vilket kanske inte är det lättaste för alla att göra. Man kanske har varken pengarna eller kunskapen och utrustningen för att producera en riktigt bra pitch på film.

Men lika ofta blir jag imponerad av en historia som fängslar mig eller att projektägaren som gjort filmen verkligen är personlig och ärlig med sitt uppsåt. I de fallen spelar kvalitet ingen som helst roll. Kickstarter bloggade om de videos som de tyckte har varit bäst under 2011. Du kan se dem här. 
 
En av mina favoriter är dansfilmen Girl Walk//All day.
 

Hoppas ni blir inspirerade till att själva göra videos till era projekt! Det är ett väldigt snabbt, roligt och smart sätt att fånga en publik på.

/F

 

 

Betatestet är färdigt

Nu är Crowdcultures betatest i samarbete med Stockholm Stad avslutat. Women in Black3-stepKulturkronanAvatarvaroDrömfinnaren och Hinder fick full finansiering. Avatarvaro och Hinder som nu har arbetsnamnet Freakshow Stockholm har vi skrivit om förut på bloggen.  Läs här och här.

Lesbiska på riktigt

Lesbiska på riktigt

Projekt som också kommer få sin budget täckt är Lesbiska på riktigtTosca,Designsajten och Doftgången. Förhoppningsvis kommer snart fler intervjuer upp sidan med några av dem som fått sin budget utbetalad.

Grattis till er alla! Nu förbereder vi oss för fullt för nylanseringen av sidan i januari.

/Frida

“Det är viktigt att alla känner sig delaktiga”

Solveig Hellmark och Kristina Schollin-Borg är två av dem som fick sitt kulturprojekt Designsajten delfinansierat av Crowdculture. Vi imponerades av hur snabbt de lyckades samla ihop stödjare, så vi gjorde en kort intervju med Solveig om hur de gick tillväga.

Nu har ni precis fått reda på att ni erhåller stöd från Crowdculture, vad händer härnäst med Designsajten?

– Vi är glada och tacksamma över att vi erhållit stöd från Crowdculture. Det gör det möjligt för oss att lägga till en väsentlig och avgörande del för att nå vårt slutmål, att göra Designsajten med sitt unika innehåll tillgänglig för allmänheten. Om allt går enligt planerna kommer vi nu kunna sjösätta sajten strax efter årsskiftet.

Designsajten

Designsajten

Vad tänkte du första gången du hörde talas om Crowdculture?

– Att det var ett udda namn och jag var först osäker på vad det handlade om.

Du fick snabbt ihop många finansiärer, hur gjorde du egentligen? Du kanske har några tips till andra projektägare om hur de ska få med sig folk att stödja dem?

– Vi tog kontakt med Vinnova och då fick jag tips om Crowd Culture. Vi lade in Designsajten och så tittade vi på de andra projekten. Vi tog reda på hur andra som gått i mål hade gjort för det var lite oklart formulerat på er hemsida tyckte vi. Sedan pratade vi med kompisar, kollegor och personer vi trodde skulle vilja vara med på Designsajten med sina produkter. Det gällde verkligen att berätta och förklara vad det handlade om för så många som möjligt och be dem sponsra. Vi hade en idé inom vår egen bransch och som vi tyckte det fanns ett stort behov av så det var inte svårt att hitta personer som var intresserade. Sedan arbetade vi aktivt i den närmaste kretsen för att sprida information om de möjligheter som denna något annorlunda sponsringsform skulle ge oss. De flesta nappade och ville ge oss sitt stöd.

Ser du några fördelar med ett finansieringssystem som Crowdculture, jämfört med traditionella ansökningar?

– Ja, andra finansieringssystem riktar sig till speciella grupper och om man inte passar in i en sådan grupp kan man inte söka. Vi letade runt men det fanns inget för oss. Vi tycker det är bra med Crowdculture för där är alla välkomna att söka.

Vad tycker du om att man involverar en publik redan innan projektet är klart?

– Vi tycker att man ska berätta om sitt projekt på ett tidigt stadium. Man får man vara beredd på diskussioner men de leder till att det blir en bättre lösning. Det kommer upp frågor man inte tänkt på själv. Genom att engagera publiken tidigt kan du undvika missar och det är viktigt att alla känner sig delaktiga. //

Fem snabba tips:
– Berätta om ditt projekt i ett tidigt stadium
– Var tydlig med din idé
– Bjud in dina stödjare till diskussion
–  Om du märker att ditt projekt fyller ett behov- tryck på det
– Låt dina stödjare känna sig delaktiga

/Frida