Suomi – Ruotsi, puhelu/samtal

Under förra veckan besökte vi Demos Helsinki för att presentera Crowdculture.

“Our vision is essentially people-centric. We believe that all change starts with an individual and emerges from our communities. Central themes of our research are well-being, democracy and citizen participation, future cities and low-carbon society.”

Målsättningen med mötet var att få spontan feed back från tänkare vi har stor respekt för. Därtill att inhämta kunskap kring hur det finska systemet fungerar och titta på eventuella samarbetsmöjligheter i framtiden.

Vi är glada och inspirerade efter mötet och ser fram emot att samtala vidare med dessa spännande personer, konceptutvecklare och världsförbättrare.