SMSdemokrati i Hässelby

Idag lanseras Fabel insamlingsmetoden för projektet “North to South: Space for Memories” hemsidan smsdebatt.se. Projektet som är en blandning av teknik och kultur sker i samverkan mellan tre europeiska länder och har sin utgångspunkt i olika former av minnen.

Den svenska delen av projektet inriktar sig på minnen av framtiden. Den utvalda platsen är Hässelby utanför Stockholm.Max Valentin VD för Fabel:
Varför genomför ni det här projektet?
– De minnen vi har är ofta förknippade med en eller annan stark känsla. I det här fallet vill vi ge människor möjlighet att vara med och skapa sina minnen, genom att påverka sin samtid.
– De resultat som vi sammanställer skall presenteras för Hässleby stadsdelsnämnd i november, då är våra samarbetspartners från Malta och Parma också är på plats. Det här är ett sätt för oss att arbeta med nya medier för att öka inflytandet i den moderna demokratin.