Kista Science City

  • Mycket bra forskningsöversikt
    - Anette Scheibe uppdragsgivare

  • Kista är kraftigaste IKT-klustret i Europa
    - Respondent i intervju

Mäta tillväxt i Kista

Kista kallas ibland europas Silicon Valley med 60 000 andstälda och 1300 bolag alla aktiva i IT-sektorn. Stadsdelen norr om Stockholm är innehåller dock mycket mer ett universitet, segregation och ett mycket levande föreningsliv. På uppdrag av Tillväxtverket, Stiftelsen Electrum och Kista Science City har Fabel tillsammans med Analytico och forskningsinstitutet IMIT genomfört förljeförskning för att utreda effekterna av offentliga investeringar i tillväxtklustret Kista.

Metodval

Uppdraget omfattade en tvåårig förljeforskning på de tillväxtstödjande verksamheterna i Kista. I programlogiken vi upprättade ingår mätning i releation till fastslagna indikatorer genom gruppintervjuer, djupintervjuer med nyckelaktörer, kvantitativa studer på utvalda segment som mobilmjukvara, kvinliga ledare och intellegenta transportsystem.

Leverans

Följeforsningen levererades löpande i form av en strategisk dialog med ingående parter samt i en slutrapport. Projektet genomförde även en forskningsöversikt på klusterforsningen och en omvärldsstude på jämförbara IT-kluster i världen.

Case navigation:

Case kategori: 

Sidor

Visa flera case

Läs mer och se de senaste nyheterna om detta case. Våra case är under ständig förändring och utveckling.

Läs mer om Kista Science City

Sidor