KKN-strategi

  • Tack för att ni lade grunden till ett "nytt kreativt Sörmland"
    - Deltagare i workshop

  • Konstnärernas och företagarnas "läger", närmade de sig varandra
    - Från utvärdering

Landstinget i Sörmland fick ett utökat ansvar att arbeta med kulturella och kreativa näringar som en del av regionens tillväxtstrategi. Fabel kontrakterades för att bistå Landstingets arbetsprocess och för att formulera en strategi. Arbetet vilket involverade fokusgrupper och samtal resulterade i en treårig handlingsplan inom fem områden, inspiration, nätverksskapande, utbildning/förädling, finansiering och distribution/marknadsformering. Implementationen av strategin finner ni på Landstingets hemsida

Case navigation:

Case kategori: 
Visa flera case

Läs mer och se de senaste nyheterna om detta case. Våra case är under ständig förändring och utveckling.

Läs mer om KKN-strategi