KKN-strategi

  • Tack för att ni lade grunden till ett "nytt kreativt Sörmland"
    - Deltagare i workshop

  • Konstnärernas och företagarnas "läger", närmade de sig varandra
    - Från utvärdering

Landstinget i Sörmland fick ett utökat ansvar att arbeta med kulturella och kreativa näringar som en del av regionens tillväxtstrategi. Fabel kontrakterades för att bistå Landstingets arbetsprocess och för att formulera en strategi. Arbetet vilket involverade fokusgrupper och samtal resulterade i en treårig handlingsplan inom fem områden, inspiration, nätverksskapande, utbildning/förädling, finansiering och distribution/marknadsformering. Implementationen av strategin finner ni på Landstingets hemsida

Case navigation:

Case kategori: 
View more case's

Read more and see the latest news about this case. Our case is under constant change and development.

Read more about KKN-strategi