Suomi – Ruotsi, puhelu/samtal

Under förra veckan besökte vi Demos Helsinki för att presentera Crowdculture.

“Our vision is essentially people-centric. We believe that all change starts with an individual and emerges from our communities. Central themes of our research are well-being, democracy and citizen participation, future cities and low-carbon society.”

Målsättningen med mötet var att få spontan feed back från tänkare vi har stor respekt för. Därtill att inhämta kunskap kring hur det finska systemet fungerar och titta på eventuella samarbetsmöjligheter i framtiden.

Vi är glada och inspirerade efter mötet och ser fram emot att samtala vidare med dessa spännande personer, konceptutvecklare och världsförbättrare.

Hur skulle det kulturella finansieringsstödet se ut om det skapades idag?

Svaret blev Crowdculture, ett digital system för microfinansiering av kulturella produktioner.  Och flera med oss tycker idén är spännande! Under  2010 utvecklar vi därför en betaversion inspirerad av crowd sourcing och microfinansiering anpassat för att matcha svenska/nordiska förutsättingar. Projektet har fått initialt stöd av Stockholms Stads fond Innovativ Kultur.

Vill du bli involverad i projektet och vara med i utvecklingen under 2010?Kontakta oss!

Meetup #2 – Saffran

Fredagens möte kring konceptets design och upplägg var mycket givande för oss i projektgruppen. En erfaren panel med bredd närvarade, Lena Hammergren (forskare Stockholms Universitet), Bogdan Szyber (konstnär), Jannike Grut (teaterentreprenör) och Annica Sigfridsson (producent för Bounce) bidrog med mycket intressanta input.
Vi anser att genom genomlysningen av idéen och med de förbättringsförslag som har inkommit är vi nu redo att skrida till en första konkret handling och bygga ett system för test. Ambitionen är att sidan för att använda systemet ska vara uppe i april.
Vill du vara med och testa så anmäl dig här på sidan.
Analys av kriterier för att Crowd culture ska kännas som ett “Fair game” för producenter och deltagare att vara med i.
Med på mötet var Anders Jacobson från Melo och Johan från Produkt, Rikarad Borgegård från Teater Giliotin och Sara Fonseca från Triambulo Ikebana.

Truly konferenslycka!

I torsdags var det äntligen dags för Truly Yours konferensen! Cirka 60 deltagare från Sverige, Finland, Malta, England, Italien och Umeå deltog i debatt, föreläsningar och work shops.

Dagen inleddes med att vi alla fick identifiera och rangordna de stora utmaningarna inom medborgardeltagande. De mest kritiska frågorna vi ställer oss nu är “Hur får vi de som har makten idag att våga dela ut inflytande?”, ” Vem har att vinna på att inte skapa en deltagande demokratikultur?”, ” Vem bestämmer vilka som ska delta?” och ” Hur gör vi det intressant att delta?”

Under dagen blev vi upplysta om de senaste projekten, forskningen och metoderna inom deltagardemokrati.

  • Nils Herttig från Uppsala Universitet började dagen med att berätta om vilken radikal förändringsprocess det är att gå från en vertikal organisation med representationsdemokrati till en horisontell struktur med fokus på deltagandeinflytande.
  • Av Jan Lindgren fick vi reda på hur Piratpartiet har och kommer att använda sociala medier i deras demokratiarbete.
  • Natasha Borg från Atelier på Malta berättade om projektet North to South: Space for Memories.
  • Tommi Laitio från Demos Helsinki talade om hur  tjänstemannarollen kommer att förändras.  Från att tidigare har varit experten som ger råd kommer tjänstemannen bli en designer som kan designa processer där de verkliga experterna, medborgarna, blir invovlverade i det dagliga politiska arbetet.
  • Fredrik Lindegren som är projektledare för Kulturhuvudstad Umeå 2014 bjöd på en imponerande filmvisning och förklarade vilka metoder Umeå har använt för att lyckats bjuda in och involvera stadens invånade i kommunens arbete.

På Truly Yours egna wiki kan man nu följa med i debatten runt ämnet medborgarinflytande och kika på slide shows och film från konferensen.

Med blodad tand och blickarna framåt funderar vi nu på vilket ämne vi kan nörda ner oss i nästa gång. Kanske implementering?! Maila gärna förslag!

Tusen tack till alla som deltog och gjorde dagen till en deltagande braksuccée!