Rollspel i Skolan – Upplevelsebaserat lärande

 

På uppdrag av BTJ Förlag har ett team på Fabel bestående av Fredrik Axelzon, Thomas Davidsson och Max Valentin skrivit en bok om att använda rollspel och andra former av upplevelsebaserat lärande i klassrummet.

Den här boken förmedlar på ett verklighetsnära och tydligt sätt hur man arbetar med rollspel i undervisningen. Rollspelet kombinerar aktivt lärande med simultan aktivering av hjärnans olika minnessystem. Eftersom fokus ligger på upplevelsen, stimulerar man dessutom hjärnans känslocentra, som är en nyckelfunktion för att skapa kraftfull inlärning. Rollspel är meningsskapande, gemenskapsskapande och lustfyllt. Vi lär oss mer när vi samtidigt har roligt tillsammans.

Bokens författare har under många år konstruerat och handlett rollspel, både i klassrum och i andra miljöer. Boken riktar sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet. Bokens syfte är att ge några tydliga råd på vägen till att bli en god ledare av pedagogiska spel och visa på spännande grepp för att åstadkomma engagemang i klassrummet.

Omslag av Jenny Hill.

Published

BerättarBoxen i GP

Jan Arnald skriver en mycket trevlig recenssion av BerättarBoxen från Fabel Förlag i GöteborgsPosten

Published

Systemet i nöd och lust

På uppdrag av Nordiska Museet i Stockholm har Fabel konstruerat en modul till utställningen “Systemt i nöd och lust”. Modulen består av fem datorer på vilka beökarna besvarar en slags attitydundersökning. Efterhand som fler och fler matar in data förändras en visualisering av statistik med hjälp av en projicering på en av väggarna i utställningen.

Published

Arbetslivet – Dödskul eller livsfarligt

 

Arbetslösheten växer, sjukfrånvaron ökar, utbrändhet närmar sig en folksjukdom – är det livsfarligt att arbeta?
För många har arbetslivet gett fina minnen, självkänsla och nära vänner men också oro och stora sår. Hur går det ihop? Är arbetslivet dödskul eller livsfarligt? Om detta och om vår syn på arbetet handlar projektet Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt om.

Fabel har bidragit med tre olika delar till utställningen.

Ett rollspår som löper genom utställningen. Besökaren kan välja att gå till de olika montrarna med roller som skiljer sig från de man normalt har. Hur påverkas tankar om arbetsmiljö beroende på om man är arbetstagare, arbetsgivare eller långtidssjukskriven?

Ett grupprollspel för upp till 30 deltagare. Speltillfällen måste förbokas.

Ett on-line dataspel där du som spelare kan påverka “samma” berättelse men ur olika perspektiv. Ur det ena ser det ut som missbruk på arbetsplatsen, ur ett annat som ett komplext familjedrama och ur ett tredje som en kollega som verkar ha det svårt. Hur ska man ta ställning till känsliga frågor?

Utställningen kommer att turnera i landet på åtta olika museer fram till 2007. Har du du dyker den upp nära dig.

Published