“The Eye of the Voter”: Valobservation i Polen

Det var nog årets viktigaste politiska evenemang i Europa 2023, det polska parlamentsvalet. Fabel var där den 12:e till 16:e oktober med en grupp unga valobservatörer från socialt utsatta områden för att ta pulsen på den polska demokratins hjärtslag.

Gedigna förberedelser genomfördes för att våra observatörer skulle vara trygga i sitt uppdrag.

Medan Polen förberedde sig för valdagen den 15:e oktober, så samlades Fabel ett konsortium av aktörer för att genomföra en gräsrotsobservation av valet. Tillsammans med den oberoende polska observationsorganisationen Fundacja Odpowiedzialna Polityka, italienska Uniser och franska ALDA ansökte med till EU-programmet Erasmus+ om ett projekt med syftet om metodutveckling för att göra personer från grupper med generellt lågt valdeltagande till valobservatörer. Genom initiativet “The Eye of the Voter” skapar vi en utbildningsprocess genom vilken deltagarna får förståelse för det polska valsystemet, observera processen på plats och sedermera formulera sina lärdomar och paketera dem till personer i deras egna nätverk.

Projektet baserar sig på en likartad process som bland annat Fabel var med och genomförde under det svenska riksdagsvalet 2022. Erfarenheten var att valobservation som metod har en låg tröskel till involvering och en hög lärkurva kring vad demokrati är. Valobservation traditionellt sätt kan tolkas som ett elitprojekt, parlamentsledamöter som åker till andra länder och uttalar sig i vaga ordalag om utfallet. Vår iakttagelse är att metoden fungerar ypperligt för att engagera oerfarna väljare i sitt eget lands demokratiska system. Deltagare i en observation förvandlas från passiva konsumenter samhällsstyrning till en aktör i det demokratiska systemet.

På valdagen den 15:e oktober spred sig de drygt 40 deltagarna ut i grupper om tre runt om i Warszawa och närliggande områden. De besökte vallokaler, samtalade med väljare och deltog i röstsammanräkningen. De polska väljarna visade i valet att man ville ge landet en ny inriktning efter att under flera år halkat bakåt i internationella demokratiindex. Våra observatörer som kommer från områden där många är desillusionerade av vad politiken kan åstadkomma fick själva vara med om en kraftig riktningsförändring. “The Eye of the Voter” visar att unga människor inte bara är framtiden – de är nutiden och med rätt förberedelser blir det demokratins väktare, utrustade med visionen och beslutsamheten att övervaka de valprocesser som styr nationens kurs.

Varför gjorde vi detta?

Vi på Fabel sätter en ära i att hitta rätt metod för angripa en utmaning, det kan vara för ett företag, en offentlig aktör eller en förening. Ibland är en informationskampanj på sociala media rätt metod, men ganska sällan. Vi frågar oss vad är det för effekt som man vill ha och inventerar i en stor portfölj av potentiella metoder som kan generera den önskvärda effekter i den tilltänka målgruppen. Svaren vi kommer med kan vara utställningar, brädspel, teaterföreställningar eller som i detta fallet valobservation.

 

 

Några av våra observatörer är till vardags studenter på Kista Folkhögskola i norra Stockholm
De genomskinliga valurnorna och gigantiska valsedlarna gjorde starkt intryck på många observatörer
Valdeltagandet i Polen blev det högsta någonsin, 74,5%. Trycket på vallokalerna skapade i bland lite lätt kaosartade scener

En stolt valkommission strax öster om Warszawa

Den polska riksbanken uppmärksammade valdagen med en installation
En väljare överväger in i det sista vad han ska välja

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *