AI i praktiken

I am convinced that the development of artificial intelligence and machine learning has the potential to contribute in a positive way to the future of humanity

Påve Franciscus

I månadsskiftet mars april 2023 blev fotot av påven viralt. Det visade sig efter något dygn att det var genererat i Midjourney, en av de nya AI-tjänster som snabbt har vuxit i popularitet.

AI har varit med oss i debatten och bakom kulisserna i många tjänster rätt länge nu men något avgörande hände den 30 november 2022 när ChatGPT släpptes till allmänheten.

I Fabels AI-kurs får ni hjälp att utforska den typ av verktyg som passar för personer som jobbar mycket med text, möten, kommunikation och analys.

Kan en AI skriva nästa verksamhetsplan? Kan en AI kontrollera att den nya strategin förhåller sig till alla länkade styrdokument? Kan en AI ringa upp kunder eller medborgare och intervjua dem om upplevda behov och transkribera intervjuerna?

Vad kan de nya AI-verktygen innebära för er verksamhetsutveckling och ditt arbete?

Fabel Kommunikation erbjuder en fortbildning om AI i utvecklingsarbete. Det är en praktisk djupdykning i de nya verktygen som alla pratar om: ChatGPT, Tableau och MidJourney samt text-to-voice och voice-to-text tjänster. Testa tillsammans med kollegor hur AI-verktygen fungerar för att sedan diskutera om och hur de kan vara till nytta – i ert enskilda arbete och i utvecklingsarbetet i stort.

MÅLEN MED KURSEN

Övergripande ska kursen ge en fördjupad kunskap om artificiell intelligens och närbesläktade begrepp som automatiserat beslutsfattande, stora språkmodeller och generativ AI.

Individuellt
Förmåga att resonera och planera hur AI påverkar din individuella arbetssituation.
Handgriplig erfarenhet av att testa verktyg som kan användas direkt.

Organisation
Kunskap om olika AI-verktyg och metoder som lämpar sig för din arbetsplats.
Utrymme att reflektera kring organisationens framtida förändring gällande t.ex. kompetensförsörjning.

Samhälle/uppdrag
Kunskap om aktuella utredningar och lagstiftning som reglerar AI.
Möjlighet att reflektera kring hur AI påverkar er nära omvärld

PRAKTIK OCH TEORI HAND I HAND

Första träffen

Introduktion till området

  • Vad är artificiell intelligens (AI) och hur fungerar det?
  • Introduktion till grundläggande begrepp som maskininlärning, neurala nätverk och automatisering.
  • Exempel från kommuner och statliga myndigheter.
  • Grunderna i användning av AI: språkmodeller och att skriva prompter.

AI-hack

Vi öppnar datorn, loggar in och testar handgripligen hur de nya verktygen fungerar.

Andra träffen

Reflekterande samtal

Vi diskuterar hur de nya verktygen kan påverka oss som individer, våra organisationer och arbetet med utvecklingsarbete med erfarenhet från vårt AI-hack.

Omvärldsbevakning
Fabel kommer inför träffen skicka ut relevant samtida material, poddar och texter som berör ert arbetsområde. Både positiva och negativa scenarion om framtida utveckling kommer att hanteras.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *