Stimulera innovationsklimatet och intraprenörsskapet

Hur väl stämmer följande påstående in på dig:

Jag svarar gärna på utvärderingar och enkäter:

Ibland

Nej

Verkligen inte

Aldrig mer

Jag slickar hellre på ett rivjärn

Varje dag förlorar så många människor så mycket tid på enkäter och utvärderingar. Lärdomarna stannar oftast i att konferensen i sin helhet fick 3.6 i betyg. Ibland håller de flesta delvis med om att vissa frågor ibland är viktiga. Hur kan vi 30 år efter det moderna internets födelse inte ha kommit längre?

Internet ger oss möjligheten till kostnadseffektiv tvåvägskommunikation. Det är en teknologisk förändring som borde påverka hur vi ser på denna insamling av varandras åsikter och synsätt. Enkäter kan vara en dialog där både den som lämnar och den som tar emot uppgifter kan lära sig något av faktiskt värde. 

För att utforska vad en enkät kan vara har Fabel tagit fram en prototyp på ett nytt enkätverktyg som samtidigt är ett självskattningsverktyg. Just denna prototyp handlar om innovationsklimat och intraprenörskap, det vill säga förutsättningar för dig och andra som vill förändra er organisation inifrån. 

Genom en länk får medarbetare svara på frågor om hur de ser på utvecklingsmöjligheterna inom er organisation. Arbetsgivarna får samlad anonymiserad data kring vad medarbetarna upplever som hinder på jobbet och vilket stöd som kan behövas för att utveckla verksamheten. Men även medarbetaren får konkret hjälp vidare. I slutet av självskattningstestet får du ett antal tips om hur just du i din position kan gå vidare om du har en idé du vill utveckla.

Du kan testa verktyget här

Vi tror att många, både i privat och offentlig sektor skulle ha mycket att tjäna på en förändrad syn på enkäter. I en traditionell enkät finns det väldigt låga incitament för uppgiftslämnaren att delta. Vi tror att enkäten kan ses som ett självskattningstest som ger uppgiftslämnaren guidning framåt. Om den person som ger sin tid för att utvärdera också får ny kunskap så kommer fler att vilja delta. 

Hör av dig till oss om ni är nyfikna på hur ett anpassat test kan underlätta er datainsamling.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *