Den digitala folkrörelsen

internet_stats

Det beskrivs ofta hur teknikens utvecklingssteg (förenkling) går hand i hand med ett breddat användande. Det var så när ångbåten tog över från segelfartygen och likande precesser sker i riktning mot digitalt. Idag har lika stor andel av folket smartphones som det var personer som hade tillgång till internet år 2000 och idag har 90% någon form av internettillgång. Det digitala skiljer sig inte längre från det traditionella det är snarare ett gränssnitt till verkligheten, din bank, butiker och civilt engagemang allt kan hanteras digitalt. Vad betyder det då för våra offentliga institutioner att vi på ett resurseffektivt sätt kan organisaera många människors ideella arbetsinsatser, pengar och tankekraft? Om detta handlar en skrift Max skrivit för SKL.

[scribd id=190433704 key=key-4zsqbqo106zlz9i17on mode=list]