KKN-strategi

8975519541_48a0ebf467_o

Landstinget i Sörmland fick ett utökat ansvar att arbeta med kulturella och kreativa näringar som en del av regionens tillväxtstrategi. Fabel kontrakterades för att bistå Landstingets arbetsprocess och för att formulera en strategi. Arbetet vilket involverade fokusgrupper och samtal resulterade i en treårig handlingsplan inom fem områden, inspiration, nätverksskapande, utbildning/förädling, finansiering och distribution/marknadsformering. Implementationen av strategin finner ni på Landstingets hemsida