Truly Digital

TDBAA

Truly Digital är en konferensserie om digital kulturpolitik, offentliga institutioners digitalisering, affärsmodellering i en digital era och digital kulturkonsumtion och produktion på en nordisk nivå.

Den första konferensen arrangerades på Rival i Stockholm den 10 oktober 2012, den andra på Louisiana utanför Köpenhamn den 10 mars 2013, den tredje höll vi på Kiasma i Helsingfors 21-22 september 2013 och den 4:e i Malmö sommaren 2014. Talarna som gästat Truly Digital har varit allt från producenter och distributörer till tjänstemän, lobbyister och forskare på nordisk och Europeisk nivå.

Syftet var att påbörja ett levande generellt samtal om den digitala utvecklingen på kulturområdet och hur befintliga strukturer och investeringar spelar in och nyttjar de nya möjligheterna med hänsyn till demokrati och inflytande. Serien har väkt många frågor och visat på utmaningar vi står inför.

Nästa Truly Digital är på Kulturhuset i Stockholm den 16:e september 2016.

Läs mer: www.trulydigital.se