Spelet om Valköping

speletomval

Pedagogiskt spel om hur det är att driva en kommun. Utvecklad på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Spelet har fått enormt bra mottagande både bland lärare, elever och lokalpolitiker. läs bl.a. hur Östran skriver om spelet. Spelet är kopplat till läroplanen i samhällsvetenskap och har tillverkats i 13 000 exemplar vilka distribuerats till svenska skolor under perioden 2010-2012. Spelet finns i bordspelsutgåva samt i en stor variant vilken kan lånas till bibliotek.

Spelmekaniken bygger på två principer dels att resurserna i spelet är begränsade och endast kan omförhandlas mellan olika politikområden som t.ex. skola och avfallshantering dels att spelarna som företräder olika partier måste göra koalitioner för att resurserna ska stanna på det politikområde de vill prioritera, två grundläggande principer i lokaldemokratin.

Att designa spelets underliggande struktur med utgångspunkt från vilka frågor som ska behandlas är en viktig del i Fabels syn på spelbaserat lärande.