Leka med döden

dodb

Utställningen skapades med ambitionen att kunna drivas med låga driftskostnader trotts en upplevelsebaserad pedagogik och riktad till gymnasieskolans senare delar på tema rattonykterhet. Deltagarna får uppdrag som karaktärer vilka skapar imput till de andra deltagarna i sex starka scener understödda av ljudspår och video. Utställningen kan hantera ca 100 besökare per dag och hölls samman av en museipedagog. I Stockholm rönte utställningen stora framgångar och besöktes av mer än 6000 elever under de nio månader den var utställd.

Då utställningen redan på designstadiet anpassades för turné genomfördes turnerandet på ett kostnadseffektivt sätt. Utställningenbestäldes av ett tiotal länsmuseer runt om i landet och var i drift till 2011.

Rollspelsutställningen producerades 2006 för Vin & Sprithistoriskamuseet (numer Spritmuseet)