I Stormens Öga

stormens

Över 20 000 elever i åldern 10-13 har hittills spelat “I Stormens Öga”, ett dataspel för upp till 30 simultana spelare i klassrum på tema barnkonventionen lanserad i samband med barnkonventionens 20 års jubileum.

Från uppdragsgivaren UNICEF fick Fabel frågan, “Hur kan vi på ett resurseffektivt sätt nå ut med ett pedagogiskt material som får lärare att vilja lära ut och elever att reflektera kring barnkonventionen?”.

Fabel skapade ett realistiskt interaktivt och webbdistribuerat media baserat på film, ljud, foto och berättarröster. Upplägget bygger på en problematisering kring ämnet barnkonventionen där klassen i slutändan får rösta fram hur deras samhälle ska byggas. Alla val leder till konsekvenser som eleverna sedermera får hantera. Inspirationen för spelmotorn kommer från filofofen John Rawls berömda metafor om att ett rättvist samhälle bara kan skapas om designern av samhällsystemet själv inte vet vem denna kommer vara i världen – bakom slöjan av okunskap.