En resa som ingen annan

Museeutstallning-029_0

Utställningen har inneburit en intensiv upplevelse om hur det kan vara att komma som flykting till ett nytt land för mer än 4000 elever främst på gymnasieskolor i Stockholm, Malmö och Landskrona.

Manus är baserat på ett 50 tal intervjuer med nyanlända flyktingar om deras subjektiva upplevelse av flykt. Innan varje uppsättning har handläggare från Migrationsverket bjudits in för att gå resan och stor vikt har lagts på att skapa en så balanserad bild som möjligt.

Följeforskning i målgruppen visar på en tydligt ökad positiv attityd till flyktingmottagning, särskilt i grupper som hyst stor skepticism innan. Studien byggde på baselinemätningar innan deltagarna visste att de skulle vara med samt tre månader efter det deltog.