Cinetopia

whatis

Cinetopia – efterfrågad bio

Mycket bra film når aldrig sin potentiella publik. Med Cinetopia vi skapa många spännande och gemensamma filmupplevelser genom att föra berättare och publik närmare varandra. Välkommen till Cinetopia – öppen efterfrågansstryd bio. Läs mer: www.cinetopia.cc

2013 arrangerade Fabel den första nordiska festivalen för öppen film, The Nordic Creative commons Film Festival. ett ramverk för deltagande kring digitalt distribuerat innehåll. Seminarier, presenationer och filmvisnignar med deltagare från hela världen skapades av 64 olika producenter för en publik om 2000 personer. Festivalkonceptet bygger på deltagande och öppenhet där publiken blir de officiella arrangörerna.

Med Cinetopia bygger vi vidare på erfarenheterna från beta-testet. I det nya systemet kan du vara med och skapa mötesplatser med utgångspunkt från filmerna i systemet eller om du är regissör eller producent så kan du använda systemet för nå ut med din film samtidigt som du erhåller en ersättning.