Crowdculture

crowd_00000

Demokratisera kulturen

Systemet Crowdculture (www.crowdculture.se) skapar en hybridekonom mellan privata mikrodonationer och offentliga utlysningar med målsättningen att skapa ett spännande och inkluderande kulturutbud. Plattformen kan användas för vilka kulturprojekt som helst men hybridekonomin är bara tillgänglig i geografier där vi har avtal med en finansiär. Just nu är det i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Sörmland. Från årsskiftet 2014 även i Jönköping och Västra Götaland.

Visionen

Vi har en tes om att det behövs mer fria kulturmedel i samhället för att frigöra kreativ och social potential. Konkurrensen kring de offentligt utlysta kulturmedlen ökar ständigt samtidigt som de fria medlen inom budgetarna minskar då mycket pengar är låsta till driftskostnader, pensioner och lokaler. Kraven på medborgarinvolvering i de offentliga processerna är en trend i hela västvärlden, en trend som förstärks av den tekniska utvecklingen. Vår drivkraft är att fylla det tomrum som idag omöjliggör den bredare massans involvering i urvalsprocessen av samhällets kulturutbud och samtidigt tillföra mer pengar till sektorn.

Vill du veta mer?

Både vi och andra har skrivit mycket om systemet Crowdculture sedan starten 2009, i vår blogg har vi försökt samla samman informationen, klicka på taggen till vänster för att visa alla poster.