Lunch Beat firar 2 år

lunch4aaa

Från garage till globalt på två år.

2010 gick vi ner i källaren under Fabel och började dansa på lunchen, för kom 12 personer men vid tredje tillfället var vi så många att vi behövde en mer ordentlig plats. Nu på Kulturhuset i Stockholm kommer flera hundra personer, de dansar och äter mat tillsammans.

Lunch Beat innehåller mycket av det vi tror är viktigt för ett deltagarkulturellt projekt ska bli framgångsrikt:

  • Det bygger på en berättelse man känner igen, i Lunch Beats fall på Fight Club, det är enkelt och går att återberätta.
  • Det finns en känsla av utvaldhet, man har upptäkt något man vil dela med andra och kan vara vägvisaren
  • Det bygger på lust och delaktighet

Först och främst är det en Lunch Beat en kollektiv skapelse, många människor har tillsammans investerat för att göra det möjligt, DJs, dansare, journalister, arrangörer.