Så funkar det

distr

Crowdculture är ett ganska komplext system. Det är inte komplext bara för sakens skull utan för att ambitionen att ge medborgare inflytande över offentlinga medel gör att ett system måste förhålla sig både till en tradition och till flera lagar. 

  • En vanlig tradition att en ideell förning måste ha minst fem aktiva medlemmar för att kunna få kommunala bidrag. Så är det i Crowdculture också, ett projekt kan inte få del av offentliga bidrag innan fem personer gått in och stöttat kampanjen.
  • För att ett projekt ska kunna få stöd av skattemedel så måste resultatet komma skattebetalarna till gagn säger kommunal lagen. Om du ska göra ett projekt måste det presenteras i den region du söke från.
  • Kulturpolitik bygger på att vi tilldelar pengar till projekt som är av hög relevans för samtiden, prioriterade områden inte specifika verk. En minister ska inte kunna bestämma vad som ska ha stöd. Så är det också på crowdculture, de offentlgia fonderna kan prioritera områden de stödjer, geografiska eller tematiska. Ett exempel skulle kunna vara kulturprojekt som syftar till att stärka demokrati i Västra Götaland. Ju fler som stödjer ju större del av fondens medel får projeket. Inget projekt kan köpa loss offentlgia medel genom att lägga en stor pott pengar till projektet.

I videon försöker vi förklara hur fördelningsprincipen går till.