Crowdculture vinner internationell tävling

iconosindex

“We are proud to present the winner of the online entrepreneurial competition, Shine in Barcelona, with the motivation ‘.. uses modern technoloy and 21st Century business model innovation to create a solution that address a pressing issue..’ – Dr Terrance. Brown Shine in Barcelona congratulates CrowdCulture!”

Nu har vi en fantastisk bra möjlighet att sprida systemet till andra delar av Europa. Modellen av private public partnership med crowdsourcade beslut är förmodligen gångbar på många platser i Europa. Vår långsiktiga förhoppning är att en spridning kan underlätta trans nationell rörlighet på kulturområdet.