Utfall från betatest

claudia-rogge

Crowdculture har gjort världens första crowdsourcade utlysning av kulturmedel i samarbete med “Innovativ Kultur” en del av Stockholms stad.
Det b
ifogade dokumentet är en rapport kring de projekt som lyckats med sina projekt och hur de privatpersoner som medfinansierat förhållit sig till testet.

[scribd id=51907218 key=key-1un3uncmkeh51qzz016k mode=list]