Nära kustband

Fabel_logo

Fabel genomförde en strategisk analys och rådgivning åt region Blekinges kulturnämnd i samband med implementationen av samverkansmodellen. Arbetet hade en bred undersökande ansats om det regionala förutsättningarna och viljeriktningarna samt sates i relation till de nationella ambitionerna.

I rapportunderlaget presenterade vi specifika möjligheter och hot för regionen samt befintliga styrkor och svagheter samt gav en lång bruttolista på strategiska rekommendationer inom det kulturpolitiska området.

Analysarbetet byggdes upp från gruppintervjuer och semistrukturerade intervjuer med företrädare för institutioner med regonala regleringsbrev och nyckelföreträdare i civilsamhället. I analysen gjordes även en enkätundersökning med utgångspunkt tagen ifrån samtalen utvalda frågor som behövde kvantifieras. De specifika resultaten kompletterades med befintlig data från regional och nationell nivå. Arbetet kan sammanfattas som en variant av en cultural mapping.

Rapporten Nära Kustband kan laddas ner för läsning här.