Crowdculture testas i 3 månader

 

 

Under 2010 har vi utvecklat systemet Crowdculture – en webbaserad tjänst där privatpersoner ger 50 kronor i månaden till nya kulturprojekt de vill stödja genomförandet av, pengar som sen är tänkt att matchas med resurser från offentlighet och näringsliv. Varje medlem har också möjlighet att själv föreslå projekt de upplever som viktiga att genomföra. Andra medlemmar visar sedan genom sin insats stöd för något av de föreslagna projekten varpå stödpengar börjar tillräknas projektbudgeten enligt en börsliknande sekundbaserad fördelningsmekanik.

Med start den första oktober provar vi nu systemet i form av en specialutlysning i samarbete med Stockholms stads fond, Innovativ Kultur. 

”Idag kommer stora delar av kulturstödet från offentlig verksamhet vilket ofta fördelas ut av mindre expertgrupper. Genom Crowdculture vill vi försöka få fler att bidra och medverka i kulturutvecklingen och då också överlåta beslutsmandatet till en bredare allmänhet med annorlunda referenser och kvalitetskriterier. Man kan kalla det en tillitsekonomi som bygger på en symbios mellan privat och offentligt kapital. Det är ett sätt att försöka minska gapet mellan kultursektorns behov och den reella kulturbudgeten. Kulturen angår alla och alla kan på detta sätt också medverka, bidra och påverka” säger Kenneth Olausson, verksamhetsledare för Innovativ Kultur.

Testet av systemet Crowdculture är öppet för allmänheten från och med den första oktober.