Deutschland | Vortrag/samtal

 

 

 

Crowd Culture har blivit inbjuda som en av föreläsarna på “the 3rd Free Culture Research Conference” i Berlin den 8-9 oktober. Konferensen är ett gemensamt initiativ mellan The National University of Singapore, London School of Economics, Harvard University och Free University of Berlin och ska fungera som en mötesplats för de tankekrafter som kretsar kring nya strukturer kring kulturellt och konstnärligt skapande. Vårt bidrag kommer fokusera på hybrid kulturfinansiering och vissa metodologiska utmaningar detta medför samt incitamentsystem för kollaborativa skapelseprocesser. Vi hoppas att konferensen innebär många kritiska och konstruktiva tankar till vårt initiativ och återkommer med en reflektion från konferensen.