Skatboet – The Magpie nest

 

 

 

Tillsammans med Medea Collaborative Initiative på Malmö Högskola och Liebre Idee i Turin, Italien producerar Fabel ett kollaborativt lärandeverktyg för Facebook. Produktionen bygger på en trappa av allt svårare utmaningar kring överlämning av så kallad tyst kunskap. Målgruppen för applikationen är individer som är nya på arbetsmarknaden eller personer som byter bransch och behöver komma in i en ny företagskultur.

 

Applikationen kommer ha premiär den 8:e maj.