Sms-berättelser från Hässelby har urpremiär i Italienska Parma

 

 

 

 

Boende i stadsdelen Hässelby i Stockholm uppmanandes under hösten 2009 att via SMS svara på frågor kring problem och möjligheter i sin lokala boendemiljö. De insamlade berättelserna har nu resulterat i föreställnigen “Space for memories” som har urpremiär på teater Rodisio i Parma fredagen den 26:de februari 2010.

Projektet har realiserats av medel från European Cultural foundation och är ett samarbetsprojekt mellan Fabel Kommunikation i Stockholm, organisationen Atelier från Malta samt Teater Rodisio från Parma i Italien.

Samarbetsprojektet som fokuserat på lokaldemokrati och påverkansfrågor i de olika samhällena har resulterat i en rad olika aktiviteter, däribland konferensen Truly Yours – om nya metoder för medborgarinflytande arrangerad av oss på Fabel i Stockholm i oktober förra året.

Till sommaren kommer uppsättningen “Space for memories” även att ha premiär som kortfilm.