Fabel får uppdrag att utreda “Mötesplatser för kultur” i Region Blekinge

 

I veckan som gick fick vi det glada beskedet att vi under våren komme få anledning att rikta blickarna mot Region Blekinge. Detta med uppdraget att göra en utredning gällande “Mötesplatser för kultur” i Blekinge.

En viktig utgångspunkt för utredningen är den kulturutredning som Staten genomförde under 2009 och där mycket fokus legat på det kulturpolitiska samspelet mellan stat, kommun och region. En av målsättningarna med utredningen är därför att ta fram förslag på hur större kommunal samverkan mellan de regionala institutionerna skulle kunna se ut.

Vi ser fram emot att gå ingång med utredningen i januari, i samarbete med våra partnersMetamatrix.