Entrepreneur in residency

 

 

Under hösten har Fabel det stora nöjet att ha Eleonor Bergström “in residency”. Eleonor studerar sista året på
Kaospiloterna i Danmark, en utbildning med stort fokus på socialt entreprenörskap.