Barnkoventionen i Riksteatern

Fabel fick i vintras uppdrag från folkrörelsen Riksteatern att ta fram en utbildning som stödjer organisationen att implementera barnkonventionen i organisationen och ger förutsättningar för att skapa föreställningar som bättre möter barnens behov. Utbildningen ska rikta sig både internt i producerande led och i folkrörelseledet. Vi ser fram emot genomförandet, som kommer smygstarta i början av sommaren och ta form hösten 2009 och våren 2010.