North to South: Space for memories

Teknik och kultur möts i ett samarbete med organisationen Atelier på Malta och teatergruppenCompagnia Rodisio i Parma, Italien. Fabel ska arbeta med att ta fram en mobiltjänstoch metoder för att hämta in åsikter kring förnyelseprojekt i en stad. Projektet ska göra en jämförande studie och se hur hög kvalité i en insamling som man kan utvinna ur många sms jämfört med mer traditionella men kvalitativa medborgarpaneler.

 

Projektet kommer bearbeta inkomna berättelser från en fokusgrupp och med hjälp av semantiska verktyg även från sms. Projektet kommer att skapa ett videoverk som berättarna/deltagarna i slutendan kommer få ge kritik på för att återkoppla till avsikterna. Projektet är ett försök att i en begränsad skala utvärdera en potentiell metod för att skapa beslutsunderlag.

Insamlingen av mikroberättelser i Sverige kommer ske under juli månad. Om du är intresserad av att delta, kommentera, skicka ett sms eller komma med konstruktiva tankar –besök gärna insamlings sidan.

Projektet går under namnet: North to South: Space for Memories och stöds avEuropean Cultural Foundation.