Presentation på EU parlamentet

Yolanda de los Bueis och Max Valentin är inbjudna till EU-pralamentet i Bryssel den 28 april för att presentera “Trans-Racial Institute”. Tidigare har det kultur/sociala projektet besökt Graz i Österrike och Shanghai i Kina. Presentationen i Bryssel är en del av avslutningsprogrammet av A.S.T.I.D.E projektet till vilket Fabel är vagt relaterat.