Samtalsserie

 

På uppdrag av Civilekonomerna gör Fabel ett föredrag och en workshopserie kring strategi och handling i små växande företag. Utgångspunkten är skillnaden i var fokus kan ligga jämfört med ett stort företag och hur affärsprocesser måste ägas av företaget. Workshopdelarna hanteras med hjälp av metodkortleken Kalejdo.

Turnéläggning:
Jönköping 10:e mars
Linköping 12:e mars
Malmö 16:e mars
Göteborg 17:e mars
Stockholm 24:e mars