Managementkonsulter

Göteborgsstad, omkringliggande kommuner och deras bolag tecknar ramavtal med managementkonsulttjänster under två års tid. Ramavtalen inbegriper många olika områden och Fabel gläds för en andraplats bland ett 40-tal konkurrenter på områdena, strategisk affärsutveckling och omvärldsanalyser. en mer snöplig bronspeng fick vi på organisationsutveckling och verksamhetsanalys. Med dessa fina placeringar slår Fabel många namnkunniga konsultbyråer på fingrarna.