Nytt metodmaterial för UNICEF

 

På FN-dagen i höst har UNICEFs Fabelproducerade klassrumsmaterial premiär. Målgruppen är skolledare, lärare och mellanstadieelever beroende på grupp kommer underlaget se lite olika ut, men slutmålet är en ökad medvetenhet kring FNs barnkonvention.

Vilka rättigheter har vi och vad innebär dessa rättigheter för skyldigheter. Moralfilosofiska frågor som understödjas av en berättelse, ett flertal dilemman samt ljud och bild. Klassrumsmaterialet kommer att vara helt digitalt distribuerat men utformat för grupparbete i klassrummet eller i form av webbdistribuerad instruktionsfilm till lärarna. Parallellt med dessa insatser genomförs en nationell utbildningskampanj riktad till lärarna för användargruppen vilken samordnas av UNICEF.